Haastattelussa Elinarin Senior Software Developer Joonas Helava 

Haastattelin yhtä Elinarin ohjelmistoprojektien avainhenkilöistä Joonas Helavaa ja keskustelimme hänen työstään sekä kokemuksestaan IT-alalla. Joonas on työskennellyt Elinarilla vuodesta 2019 lähtien ja on ollut talossa 3,5 vuotta. Hän aloitti Junior Software Developerin roolissa ja on sittemmin edennyt Senior-tasolle. 

Ensimmäiset ohjelmointikokemukset jo yläasteikäisenä 

Kysyin Joonakselta miten hän päätyi IT-alalle. Hän kertoi opiskelleensa sähkötekniikkaa SAMKissa ja kiinnostuneensa erityisesti automaatiotekniikasta ja ohjelmoinnista. Valmistumisensa jälkeen hän haki opiskelemaan TTY:lle ja on siitä lähtien työskennellyt ohjelmistokehittäjänä. Joonas mainitsi myös, että hänellä oli ensimmäiset ohjelmointikokemukset jo yläasteella, joten ohjelmointi on kulkenut hänen mukanaan lähes koko elämän ajan. 

Mitä Senior Software Developerin rooli pitää sisällään? 

Siirryimme keskustelemaan Joonaksen nykyisestä roolista Senior Software Developerina. Hän kertoi, että hänen vastuullaan on troubleshoottaus ja debuggaus, eli selvittää, miksi jotkin asiat eivät toimi odotetusti. Hän mainitsi myös, että hänen roolissaan on tärkeää omata näkemystä eri osa-alueista ja hankkia tietoa eri projekteista, jotta voi tarvittaessa auttaa ja vastata kysymyksiin myös niistä aiheista, joihin ei ole suoraan ollut tekemisissä. Joonas korosti myös kykyä mukautua ja hahmottaa asioita. 

Joonaksen tyypillinen työpäivä 

Minkälainen on Joonaksen tyypillinen työpäivä? Joonas kertoi aloittavansa päivänsä sähköpostien läpikäynnillä ja vastaamisella asiakkaille. Hän tarkistaa myös edellisen päivän backlogit ja mahdolliset kiireelliset tehtävät, jotka hän hoitaa heti aamusta. Työpäivään kuuluu myös osallistuminen päivittäisiin palavereihin, joiden pohjalta hän suunnittelee seuraavien päivien tai viikkojen tehtäviä. 

Työn parhaat ja huonot puolet 

Kysyin Joonakselta, mikä on parasta hänen työssään. Hän vastasi yksinkertaisesti: “Vapaus.” Joonas arvostaa sitä, että hänellä on vapaus päättää omista tekemisistään. 

Entä mikä on sitten huonointa Joonaksen mielestä hänen työssään? Hän mainitsi humoristisesti, että olisi halunnut pitää kahvimerkin Brazilissa. Nykyään toimistolla juodaan Juhlamokkaa.  

Työtehtävässä menestyminen edellyttää laaja-alaista näkemystä ja kykyä hahmottaa asioita 

Keskustelimme siitä, mitä taitoja ja osaamista Joonaksen työssä tarvitaan. Hän korosti, että Senior Software Developerin tehtävässä on tärkeää olla laaja-alainen näkemys kaikkeen ja kerätä tietoa eri projekteista eli tieto on ehdottomasti valttia. Se tekee työstä myös sujuvampaa. Hän mainitsi myös sopeutumiskyvyn ja kyvyn hahmottaa asioita, joka auttaa tilanteessa kuin tilanteessa. Joonas kertoi kehittävänsä ja kouluttavansa itseään tarpeen mukaan ja mainitsi esimerkkinä Elinarin tarjoamat IBM:n tuotteisiin liittyvät koulutukset. 

Kysyin Joonakselta hänen vahvuuksistaan työnsä kannalta. Hän kertoi olevansa hyvä ja tehokas ongelmien ratkaisija, ja että harvat asiat jäävät häneltä ratkaisematta. Hän mainitsi myös kykenevänsä selvittämään syvällisempiä teknisiä ongelmia. 

Haastavinta työssä on yhtenäisen näkemyksen saaminen eri sidosryhmien välillä 

Jokaisella meistä on jonkinlaisia haasteita työssään. Joonaksen mielestä haastavinta hänen työssään on saada yhtenäinen näkemys asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Vaikka olisi vastassa ns. teknisesti lahjakkaita ihmisiä, voi olla vaikeaa saada yhteistä ymmärrystä. Joonas korosti tämän olevan kriittinen osa monia projekteja ja että hänen roolinsa on esittää oikeita kysymyksiä projektipäälliköiden kanssa ja varmistaa yhteinen näkemys asiakkaan kanssa. Joskus jopa aivan yksinkertaiset kysymykset jäävät kysymättä, mikä saattaa ajaa projektia ihan päinvastaiseen suuntaan. Siksi läpinäkyvä kommunikointi on äärettömän tärkeää projektin onnistumisen kannalta.  

Mikä tekee Elinarista hyvän työpaikan? 

Lopuksi kysyin Joonakselta, miksi hän viihtyy Elinarilla. Kuten hän jo aiemmin totesi, niin hän arvostaa vapautta ja mahdollisuutta päättää omista tekemisistään.  

Vapaa-aika kuluu peliharrastusten parissa 

Työpäivän jälkeen on tärkeää palautua työstään. Joonas kertoi palanneensa pitkäaikaisen harrastuksensa pariin, perinteisten ja digitaalisten pelien pelaamiseen. Hän mainitsi erityisesti lautapelit ja shakin. Pelit ovat mieluinen keino lepuuttaa aivoja työpäivän jäljiltä.  

Kiitos Joonas, kun avasit työtehtävääsi lukijoille! Joonaksen intohimo ohjelmointiin ja hänen kykynsä ratkaista ongelmia ovat selkeästi tärkeitä tekijöitä hänen työssään.  

P.S. Tutustu avoinna olevaan teknisen palvelupäällikön paikkaan tästä.