Tekoäly liiketoiminnassa 

Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, kuinka tekoäly voisi toimia liiketoiminnassa? 

Kehittynyt tekoäly mahdollistaa ihmisen kognition korvaamisen liiketoimintaprosesseissa mahdollistaen toistuvan, rutiininomaisen työn poistamisen asiantuntijatyöstä. 

Terminä ”tekoäly” saattaa kuulostaa monimutkaiselta ja ehkä jopa futuristiselta, mutta se on osa arkeamme enemmän kuin tulemme ehkä ajatelleeksikaan.  

Ei ole olemassa yhtä tiettyä tekoälyratkaisua, vaan niitä on hyvin laaja kirjo. Useimmat meistä ovat vuorovaikutuksessa tekoälyn kanssa päivittäin, kenties käyttämällä reittiopasta, puhumalla Sirin kanssa tai nauttimalla Spotifyn räätälöidystä soittolistoista. Liiketoiminnassa tekoälyä voidaan hyödyntää esimerkiksi automatisoimalla päätöksentekoprosesseja.  

Olemme kehittäneet tuotteemme ElinarAI:n viemään informaation käsittelyn uudelle tasolle syväoppivan tekoälyn ansiosta. ElinarAI on monipuolinen, helposti käytettävä työkalu tiedon hyödyntämiseen liittyvissä haasteissa. Syväoppiva tekoäly eroaa generatiivisista malleista (kuten ChatGPT) siinä, että se ei pyri tuottamaan tekstiä, jonka ihminen mieltää ”luonnolliseksi” vaan tuottaa tekstistä koneellisen rakenteen, jolla liiketoimintaprosessissa ihmisen kognitio voidaan korvata tekoälyanalyysilla.

Hyödyt liiketoimintaprosesseissa

Syväoppiva tekoäly soveltuu mille tahansa liiketoiminnalle automatisoimaan prosesseja. Esimerkkinä vaikka taloushallinnon prosessit. Talousosastot joutuvat käsittelemään ja tiliöimään sisään tulevia laskuja manuaalisesti kuten esimerkiksi tunnistamaan laskurivit sekä yhdistämään ne projektiin, kustannuspaikkaan ja määrittämään hyväksyjät. Suurimpina ongelmina manuaalisessa prosessissa voidaan todeta manuaaliset virheet, taloustietojen hidas päivittyminen järjestelmiin sekä manuaalisen laskunkäsittelyn kustannukset. Lisäksi talousosastolla on laskuihin liittyviä erittäin työläitä tehtäviä, kuten vaikkapa sotepuolella edelleen laskutus; osa laskuista pitää laskuttaa edelleen asiakkailta. 

Syväoppivan tekoälyn avulla liiketoiminnan prosessi automatisoidaan. Syväoppivaa tekoälyä koulutetaan olemassa olevalla laskutusdatalla, jotta kaikki käyttötapaukset tunnistetaan. Samalla manuaalisesta työstä johtuvat virheet vähentyvät ja käsittelyaika nopeutuu. Mikäli kuitenkin tekoäly on epävarma tuloksen oikeellisuudesta, se ohjataan ihmisen ratkaistavaksi. Tällaiset poikkeamatilanteet voidaan opettaa tekoälylle, jolloin se tietää, miten vastaisuudessa tulee toimia.  

Näin ollen syväoppiva tekoäly mahdollistaa huomattavan automaatiotason ostolaskujen käsittelyssä, inhimillisten virheiden huomattavan vähentymisen, yrityksen resurssien suuntaamisen liiketoiminnan kehittämiseen, työntekijöiden ajansäästön sekä henkilöresurssien suuntaamisen tärkeimpiin tehtäviin.  

Tekoäly mahdollistaa ihmistyön jalostusarvon noston liiketoiminnassa 

Moni meistä varmasti pohtii sitä, tekeekö tekoäly ihmisestä tarpeettoman. Me pyrimme siihen, että tekisi ainakin ns. manuaalisissa prosesseissa, koska tällöin asiakkaamme saavat maksimaaliset säästöt. Mutta realismia on, että tekoäly ei vielä tee ihmisistä tarpeettomia vaan pikemmin tarjoaa esimerkiksi asiantuntijoille mahdollisuuden keskittyä korkeamman vaatimustason töihin ja vapauttaa heidät rutiininomaisista työtehtävistä. 

Lue lisää aiheesta täältä tai katso meidän YouTube-kanavalta syväoppivaan tekoälyyn liittyviä videoita.